Pagina index wisselen Pagina's: 1 Verstuur TopicPrint
Normaal Topic Laagspanning op de baan (Gelezen 1.184 keer)
Franz
Nieuw Lid
*
Offline


I Love Trains...

Posts: 1
Locatie: Duitsland
Sloot zich aan bij: 15.03.2021
Laagspanning op de baan
15.03.2021 om 18:14:19
Post gereedschap
Hallo, ik heb een vraag: 
Ik heb een N spoor modelbaan en zou die graag willen laten rijden met 10 SSS.
Ik heb het volgende getest: Transformator 12V/5A, bruggelijkrichter, brengt ongeveer 14V onbelast aan de uitgang. Aangesloten op de rails (zonder elektronica!), dan is de spanning met loc ongeveer 9 - 11V.
Test met 1 bord SSS in de startpositie: Voor de spanning +12V gebruik ik een gestabiliseerde voeding 12V/8A. De spanning V komt van de transformator met 12 V/5A. De weerstand van 1 k is verbonden tussen V en min. De potentiometer voor snelheid is ingesteld op max, start en stop op midden. Als een loc rijdt, meet ik slechts ongeveer 6 - 7 V. Dit gaat heel langzaam met nieuwe locs, omdat ze af fabriek al langzaam rijden (modelsnelheid). 
Waarom daalt de spanning zo sterk bij elektronica? Is er een manier om het voltage te verhogen? 10 V zou goed zijn.
Iets anders dat opvalt is dat wanneer ik een loc met een klokanker motor laat rijden, hij sneller loopt wanneer ik een verlichte wagen monteer, dus de spanning lijkt iets te maken te hebben met het stroomverbruik?
Ik heb de 10 blokken ook al eens aangesloten, alles werkt: Blokkeer de zekering en de signalen, alleen de spanning is zo laag.
 
Vertaald met DeepL Translator (gratis versie)
 
Hello, I have a question: 
I have an N gauge layout and would like to run it with 10 SSS.
I have tested the following: Transformer 12V/5A, bridge rectifier, brings approx. 14V unloaded at the output. Connection to the rails (without electronics!), then the voltage with loco is approx. 9 - 11V.
Test with 1 board SSS in the starting position: For the voltage +12V I use a power supply unit 12V/8A stabilised. The voltage V comes from the transformer with 12 V/5A. The resistor with 1 k is connected between V and minus. The potentiometer for speed is set to max, start and stop to centre. When a locomotive is running, I only measure approx. 6 - 7 V. This is very slow with new locomotives, because they already run slowly ex works (model speed). 
Why does the voltage drop so much with electronics? Is there a way to increase the voltage? 10 V would be good.
Another thing that stands out: when I run a locomotive with a bell-shaped armature motor, it runs faster when I attach an illuminated car, so the voltage seems to have something to do with power consumption?
I have also already connected the 10 blocks, everything works: Block protection and signals, only the voltage is so low.
 
Translated with DeepL Translator (free version)
Franz aus Köln am Rhein
  
Terug naar de Top
 
IP Gelogd
 
Corné
Junior Member
**
OfflinePosts: 95
Sloot zich aan bij: 21.06.2012
Re: Laagspanning op de baan
Reageer #1 - 20.03.2022 om 12:28:56
Post gereedschap
Hallo Franz,
Ik heb het zelfde probleem. De rijspanning uit mijn SSS is te laag om de loc goed te laten lopen. Zelfs als je de spanning uit de trafo verhoogd naar 24Vdc dubbel gelijkgericht blijft de spanning te laag op de rail.
Vermoedelijk ligt dit aan het feit dat de gate van de thyristor wordt aangestuurd door de STAB 12V. Via een paar weerstanden en een transistor wordt de spanning nog iets verlaagd. Ik verwacht dat daardoor de thyristor niet volledig wordt open gestuurd.
 
Ik heb deze vraag ook al eerder gesteld op het forum, maar het schijnt een moeilijke kwestie te zijn. Heb hier tot nu toe ook nog geen echte oplossing voor.
 
Ik wil nog wel eens proberen om de STAB spanning te verhogen op deze print naar bv +15Vdc, maar ben daar nog niet aan toegekomen.
Mijn kennis is theoretisch niet goed genoeg om te kunnen zeggen of dit werkt. zal dit ook moeten uitproberen.
Groet,
Corné
  
Terug naar de Top
 
IP Gelogd
 
Pagina index wisselen Pagina's: 1
Verstuur TopicPrint