Gebruikers Overeenkomst
Met het gebruik van dit forum gaat u ermee akkoord dat u geen materiaal verspreid dat vals, lasterlijk, onjuist, beledigend, vulgair, hatelijk, lastig, obsceen, onheilspellend, seksueel georiŽnteerd, bedreigend voor de privacy van een persoon, of op elke andere wijze in strijd is met elke wet. U gaat er ook mee akkoord om geen auteursrechtelijk beschermd materiaal te plaatsen, tenzij het auteursrecht eigendom is van u of u toestemming heeft van de eigenaar van het auteursrechtelijk beschermde materiaal. Spam, advertenties, kettingbrieven, piramideschema's en ongewenste uitnodigingen zijn ook ongepast voor dit forum.

Houd er rekening mee dat het voor ons onmogelijk is de geldigheid van alle berichten op dit forum te bevestigen. Houd er rekening mee dat we de geregistreerde berichten niet actief monitoren en niet verantwoordelijk zijn voor hun inhoud. Wij waarborgen niet de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de aangeboden informatie. De berichten geven de standpunten van de auteur uit, niet noodzakelijkerwijs de meningen van dit forum. Iedereen die meent dat een geplaatst bericht aanstootgevend is, wordt aangemoedigd om dit onmiddellijk aan een beheerder van dit forum te melden. Wij hebben het recht om aanstootgevende inhoud binnen een redelijk tijdsbestek te verwijderen als we besluiten dat verwijdering noodzakelijk is. Dit is een handmatig proces, dus besef dat we mogelijk niet direct bepaalde berichten kunnen verwijderen of bewerken. Dit beleid geldt ook voor de profielgegevens van de leden.

U bent uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud van uw berichten en u gaat ermee akkoord om dit forum en eventuele gerelateerde websites op dit forum te vrijwaren en in stand te houden. Wij behouden ons ook in dit forum het recht om uw identiteit (of enige informatie die wij over u hebben) te onthullen bij een klacht of rechtszaak die voortvloeit uit de door u opgegeven informatie. U hebt de mogelijkheid om, tijdens registratie, een gebruikersnaam en een schermnaam te kiezen. Deze laatste naam wordt weergegeven op al uw berichten als ook de antwoorden op uw berichten. Wij adviseren u de naam netjes te houden.

Met het gebruikersaccount dat u op het punt staat te registreren, gaat u akkoord om uw wachtwoord nooit aan een ander lid te geven. Dit voor uw bescherming en om geldigheidsredenen. U gaat ook akkoord om nooit het account van een ander lid te gebruiken om berichten te plaatsen of door dit forum te bladeren. Nadat u zich heeft aangemeld en in dit forum ingelogd bent, kunt u een gedetailleerd profiel invullen. Het is uw verantwoordelijkheid om accurate informatie te presenteren. Eventuele informatie die wij onjuist of als vulgair beschouwen kan door ons worden verwijderd.

Houd er rekening mee dat bij elk bericht uw IP-adres wordt geregistreerd. Dit voor het geval dat u van dit forum moet wordt verbannen of uw ISP moet worden gecontacteerd. Uiteraard gebeurt dit alleen in geval van een grove schending van deze overeenkomst.


Privacy : Om te kunnen functioneren, gebruikt dit forum cookies die op uw computer zijn of worden opgeslagen. Door u te registreren geeft u ook expliciete toestemming voor het gebruik van die cookies op uw computer.


Bedankt voor het aansluiten en helpen bij het bouwen van een succesvolle online community.
  
 
  Top